آنتونی استوکس در لباس پرسپولیس

آنتونی استوکس در لباس پرسپولیس نه ، در لباس زندان !

ماجرای فرار او ، پس از ماجراهای فراوان آنتونی استوکس در لباس پرسپولیس ظاهر شد ، که سابقه پوشیدن لباس آرسنال را نیز داشت ، از جایی شروع ...

ادامه مطلب