به دلیل متفاوت بودن سایزبندی در برندهای مختلف توصیه میشود پایتان را به سانتی متر CM اندازه گیری نمایید. برای این کار کافی است طبق شکل زیر پایتان را در سطحی صاف قرار دهید و به صورت عمود و دقیق علامت گذاری نمایید. سپس با استفاده از متر یا خط کش طول پایتان را اندازه گیری نمایید.

همچنین برای اینکه بتوانید سایز کفشتان را بهتر و دقیق تر بیان کنید بهتر است عرض پا را نیز سانت بزنید که بدانیم نوک پنجه های پاهایتان پهن هستن یا خیر.

اکنون عدد به دست آمده از طول پای خود را در جدول زیر قرار دهید و سایز کفش خود را تعیین نمایید.